พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘

ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอ

พระมหาสายติ่ง  ฐิตสจฺโจ    ป.ธ.๘  

เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๖

  ชาติภูมิ 

                 พระมหาสายติ่ง นามเดิม  สายติ่ง  นามสกุล บรรณา ฉายา ฐิตสจฺโจ   เกิดวันที่ ๑๒  เดือน  มีนาคม พ.ศ ๒๔๖๖  บ้านเลขที่ ๓๒๐  หมู่ที่ ๒  ตำบลท่างิ้ว   อำเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์

อุปสมบท 

                 เมื่อวันอังคาร   ขึ้น  ๑๒   ค่ำ   เดือน   ๘   ปีมะแม  ตรงกับ   วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๘๖   ณ  วัดส้มเสี้ยว  ตำบลท่างิ้ว   อำเภอบรรพตพิสัย   จังหวัดนครสวรรค์  พระครูนิปุณธรรมธร (หลวงพ่อสังวาล)    วัดส้มเสี้ยว    ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย   อำเภอนครสวรรค์    เป็นพระอุปัชฌาย์ 

พระปลัดบุญเพ็ง  วัดส้มเสี้ยว    ตำบลท่างิ้ว  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมวาจารย์   

พระอธิการวุฒิ  คุณธมฺโม(พระครูวุฒิวรคุณ) วัดเจริญผล  ตำบลบางตาหงาย  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอนุสาวนาจารย์

สมณศักดิ์ 

          พ.ศ.๒๔๙๙      สอบประโยค ป.ธ.๖ ได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดส้มเสี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย

          พ.ศ.๒๕๐๖      สอบประโยค ป.ธ.๘ ได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัดโพธาราม อำเภอนครสวรรค์

งานปกครอง

          พ.ศ.๒๔๙๔     เป็นเจ้าคณะตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

          พ.ศ.๒๕๑๓     เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธาราม อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

          พ.ศ.๒๕๑๔     เป็นผู้ทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธาราม อำแภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

          พ.ศ.๒๕๒๒     เป็นผู้ทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสด้านการปกครอง วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์

          พ.ศ.๒๕๒๔     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

          พ.ศ.๒๕๒๗     เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์

          พ.ศ.๒๕๒๘     เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์

           พ.ศ.๒๕๒๙    เป็นพระอุปัฌชาย์ประเภทวิสามัญ         

มรณภาพ วันที่ ๑๔ พฤษภคม ๒๕๓๒

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2010 เวลา 08:06 น.)