ผลสอบ นักธรรมเอก ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระครูปลัดพิทักษ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ แจ้งว่า แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2554 อำเภอเมืองนครสวรรค์ มีนักเรียนสอบได้ จำนวน ๑๕๙ รูป
>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นเอก ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔.xls
>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นเอก ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:45 น.)