ผลสอบ นักธรรมโท ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่กองธรรมสนามหลวงได้ประกาศผลสอบนักธรรมชั้นโท ประจำปีการศึกษา 2554 จังหวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนสอบได้ จำนวน 265 รูป
>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นโท ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔.xls
>>>บัญชีผู้สอบได้ประโยคนักธรรมชั้นโท ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:57 น.)